Svensk Travsport är ledande i världen och en positiv utvecklingen förväntas också i framtiden. Travsporten i Sverige kan sägas ha blivit något av en folksport och intresset tycks bara öka.

TravAktien är ett bolag som har en företagsekonomisk grundsyn vilket innebär att vi bedömer sannolikheten i de investeringar vi gör.

TravAktiens möjligheter att få fram en eller ett par antal riktigt bra hästar bör vara goda. Vi ser fram emot den stund då aktieägarna kan följa våra hästar framför TV:n. En eller ett par "kanoner" i stallet skulle naturligtvis betyda mycket för aktiens värde.

TravAktien har en mycket kostnadseffektiv organisation. Vi som är engagerade i bolaget kommer jobba helt ideellt och kämpa för varje krona åt aktieägarna. Därutöver har vi en stor passion för travsporten.

Den vanligaste formen av hästägande för den travsportsintresserade torde i dag vara andelsägandet. Man köper då en andel i en häst och betalar sedan löpande månadskostnader. TravAktien bygger på ett helt annat upplägg, där man har möjligheten att köpa aktier i ett stort stall med många hästar, riskspridningen blir därmed större. Vidare slipper man de löpande månadskostnaderna, man gör betalningen i samband med att man betalar för aktien.

Våra hästar ser vi som medarbetare i bolaget och självfallet är det av yttersta vikt för oss att individerna skall trivas så de kan göra ett bra jobb. Det är en viktig prioritering för oss att hästarna skall få bästa möjliga tillsyn och behandling. Hästarna i våra stall skall helt enkelt trivas!

Att utveckla bolaget och nå lönsamhet är givetvis vår yttersta strävan. Vi vill också ge våra aktieägare andra mervärden såsom möjlighet att få hederspriser och fri entré till trav.

TravAktien skall arbeta hårt för att möjligheterna tillvaratas. Våra viktigaste och prioriterade områden kommer att vara:

- Se till att hitta tränare som lägger ned sin själ i våra hästar så att alla chanser tas tillvara för varje häst.
- Vara en mycket aktiv aktör när det gäller köp- och försäljning av hästar. Att synas och vara aktiv på marknaden kommer vara en mycket viktig faktor.
- Att hela tiden hålla kostnaderna på optimal låg nivå.

Lyckas vi med detta är grunden lagd för långsiktigt god utveckling !